ESCUELA DE MÚSICA DE SALCEDO

MATERIAS OFERTADAS:

-Coro de nenos                                                                 -Clarinete                    -Bombardino

-Música y Movimiento                                                        -Fagot                         -Tuba

-Iniciación al Lenguaje Musical                                           -Saxofón                      -Percusión

-Lenguaje Musical                                                             -Flauta                         -Piano-Piano compl

-Lenguaje Musical para adultos                                          -Oboe                          -Violonchelo

-Harmonía                                                                       -Trompeta                     -Coral polifónica

-Análise                                                                           -Trombón                     -Banda Infantil

-Canto                                                                             -Trompa                       -Banda Juvenil

Horario de oficina: martes y viernes de 16:00h a 20:00h      teléfono: 886161180-678232879